South East Corner
       32mtr ASL
 CQ Zone14
ITU Zone 27
Independent Station
  Friendship

South Wales
Cymru

Through Radio
Newport
IO81mo

163        549

y
 
   S.Wales

OPEN


                                 Country List / Beam Headings                                 
Headings centered on Newport S.Wales   Locator IO81mo - Latitude 51N , Longitude 2W
Prefix Country
(More info on Locator)
Short
Path
Long
Path
Km Miles Latitude Longitude Continent QTH
Locator
1 Italy
130°
310°
1639
1018
42N
12E
EU
JN61gv
2 USA (East side - Virginia)
286°
106°
5827
3621
37N
77E
NA
FM17gn
2 USA (West side - California)
335°
155°
8407
5224
37N
122W
NA
CM97bi
3 Brazil (S.E - Rio de Janeiro)
217°
37°
9174
5700
23S
43W
SA
GG87ma
3 Brazil (N.W - Manaus)
236°
56°
8093
5029
3S
60W
SA
FI96xv
4 Argentina
223°
301°
11465
7124
36S
64W
SA
FF73uj
5 Venezuela
255°
75°
7366
4577
10N
67E
SA
FK60ma
6 Columbia
257°
77°
8367
5199
4N
74E
SA
FJ34aa
7 DELETED (2010)
-
-
-
-
-
-
-
-
8 Peru
250°
70°
9991
6208
12S
77W
SA
FH18ma
9 Canada (S.E - Toronto)
295°
115°
5485
3408
45N
80E
NA
FN05aa
9 Canada (S.W - Vancouver)
338°
158°
7448
4628
49N
123W
NA
CN89kg
10 Mexico
287°
107°
8779
5455
19N
99E
NA
EK09ma
11 Peuto Rico
260°
86°
6605
4104
18N
66E
NA
FK78aa
12 Uraguay
222°
43°
10838
6734
34S
56W
SA
GF26aa
13 Germany
89°
269°
903
561
51N
10E
EU
JO51aa
14 France
136°
316°
533
331
48N
2E
EU
JN18aa
15 Switzerland
121°
301°
882
548
47N
7E
EU
JN37ma
16 Belgium
107°
287°
519
322
50N
4E
EU
JO20aa
17 Hawaiian Islands (Malokai island)
335°
155°
11553
7179
21N
157E
OC
BL11nb
18 Greece
117°
297°
2524
1568
38N
23E
EU
KM18ma
19 Netherlands
81°
261°
481
298
52N
4E
EU
JO22aa
20 Norway
36°
216°
1237
768
60N
10E
EU
JP50aa
21 Sweden
50°
230°
1556
967
59N
18E
EU
JO99aa
22 french Guyana
238°
58°
6962
4326
4N
52E
SA
GJ44aa
23 Jamaica
268°
88°
7293
4531
18N
76E
NA
FK28aa
24 Panama
265°
85°
8271
5139
9N
79E
NA
FJ09ma
25 Japan
30°
210°
9711
6034
35N
139E
AS
PM95ma
26 England (S.E - Nutley A22)
106°
286°
215
133
51N
0E
EU
JO01aa
27 Iceland
319°
139°
2878
1788
64N
22W
EU
HP94aa
28 Honduras
274°
94°
8393
5836
14N
87E
NA
EK64ma
29 Ireland (Mullingar)
308°
128°
365
227
53N
7E
EU
IO63hm
30 Spain
180°
1287
800
40N
3E
EU
IN80ma
31 Portugal
200°
20°
1582
983
38N
9E
EU
IM58ma
32 Chille
232°
52°
11454
7117
33S
70W
SA
FF57aa
33 Alaska
343°
163°
7168
4889
61N
150E
NA
BP51aa
34 Canary islands
206°
26°
2809
1745
28N
15E
AF
IL28ma
35 Austria
99°
279°
1415
879
48N
16E
EU
JN88aa
36 San Marino
124°
304°
1473
915
43N
12E
EU
JN63aa
37 Dominican Republic
264°
84°
6879
4274
18N
70E
NA
FK58aa
38 Greenland
311°
131°
2752
1710
62N
45E
NA
GP72ma
39 Angola
162°
342°
6804
4227
8S
13W
AF
JI62ma
40 Liechtenstein
116°
296°
1004
624
47N
9E
EU
JN47ma
41 New Zealand (N.Isl - Auckland)
189°
18288
11363
36S
174W
OC
RF74aa
42 Liberia
190°
10°
5113
3177
6N
10E
AF
IJ56aa
43 Australia (N.T - Sandova)
64°
224°
15159
9419
22S
135W
OC
PG78ma
Prefix Country
(More info on Locator)
Short
Path
Long
Path
Km Miles Latitude Longitude Continent QTH
Locator
44 South Africa
152°
332°
9150
5685
265S
28W
AF
KG44aa
45 Serbia
107°
187°
1902
1182
44N
20E
EU
KN04aa
46 DELETED (1990)
-
-
-
-
-
-
-
-
47 Denmark
63°
243°
1064
661
55N
12E
EU
JO20aa
48 Saudi Arabia
102°
282°
5250
3262
26N
50E
AS
LL56aa
49 Balearic Islands
163°
343°
1450
901
39N
2E
EU
JM19aa
50 European Russia
66°
246°
2650
1646
55N
37E
EU
KO85ma
51 Andora
163°
343°
1106
687
42N
1E
EU
JN02ma
52 Faroe islands
352°
172°
1176
731
62N
6E
EU
IP72aa
53 El Salvador
275°
95°
8617
5354
13N
89E
NA
EK53ma
54 Luxebourg
111°
291°
698
434
49N
6E
EU
JN39aa
55 Gibraltar
186°
1740
1081
36N
5E
EU
IM76ma
56 Finland
51°
231°
1965
1221
60N
25E
EU
KP20ma
57 India
81°
261°
7642
4748
22N
80E
AS
NL02aa
58 East Malaysia
62°
242°
11632
7228
5N
118E
OC
OJ95aa
59 Dodecanese Island
113°
293°
2996
1861
36N
28E
EU
KM46aa
60 Hong Kong
56°
236°
9814
6098
22N
114E
AS
OL72aa
61 Equador
258°
78°
8991
5587
0N
78E
SA
FJ10aa
62 Guam
34°
214°
12174
7564
13N
144E
OC
QK23aa
63 St. Helena
182°
7523
4674
16S
5W
AF
IH74ma
64 Senegal
202°
22°
4366
2712
14N
17E
AF
IK14ma
65 Sierra Leone
194°
14°
4936
3067
8N
13E
AF
IJ38ma
66 Mauritania
202°
22°
3909
2428
18N
16E
AF
IK28aa
67 Paraguay
227°
47°
10020
6226
25S
57W
SA
GG15ma
68 N.Ireland
334°
154°
304
189
54N
5E
EU
IO74ma
69 Costa Rica
269°
89°
8616
5354
9N
84E
NA
EJ89aa
70 American Samoa
340°
169°
15698
9754
14S
170W
OC
AH56aa
71 DELETED (2017)
-
-
-
-
-
-
72 Guatemala
227°
97°
8600
5344
14N
90E
NA
EK54aa
73 Suriname
242°
62°
7047
4379
5N
55E
SA
GJ25ma
74 Namibia
161°
341°
8418
5231
22S
17W
AF
JG88ma
75 Azores
236°
56°
2373
1474
37N
25E
EU
HM77ma
76 Morocco
191°
11°
2092
1300
33N
7E
AF
IM63ma
77 Ghana
176°
356°
5190
3225
5N
0E
AF
JJ05aa
78 Zambia
148°
328°
7993
4966
15S
28W
AF
KH45aa
79 Philippines
54°
234°
10962
6811
14N
121E
OC
PK04ma
80 Bolivia
241°
61°
9787
6081
16S
68W
SA
FH64aa
81 San Andreas & Providencia
268°
88°
8150
5064
12N
81E
NA
EK92ma
82 Guantanamo Bay
268°
88°
7139
4436
19N
75E
NA
FK29ma
83 Tanzania
135°
315°
7647
4751
7S
39W
AF
KI93ma
84 Ivory Coast
181°
5184
3221
5N
4E
AF
IJ85aa
85 Zimbabwe
146°
326°
8314
5166
17S
31W
AF
KH53ma
86 Nepal
74°
254°
7565
4700
27N
85E
AS
NL27ma
87 DELETED (1990)
-
-
-
-
-
-
-
-
88 Cuba
277°
97°
7290
4530
23N
82E
NA
EL93aa
89 Nigeria
172°
352°
5102
3170
6N
3E
AF
JJ16ma
90 Crete
119°
299°
2890
1796
35N
25E
EU
KM25ma
91 Indonesia
79°
259°
11847
7361
6S
106W
OC
OI34aa
Prefix Country
(More info on Locator)
Short
Path
Long
Path
Km Miles Latitude Longitude Continent QTH
Locator
92 Libya
145°
325°
2496
1551
32N
12E
AF
JM62aa
93 Malta
130°
310°
1639
1018
41N
12E
EU
JN61aa
94 United Arab Emirates
100°
280°
5686
3533
24N
54E
AS
LL74aa
95 Mongolia
46°
226°
7147
4440
47N
106E
AS
ON37aa
96 Tonga
346°
166°
16565
10293
21S
175W
OC
AG29ma
97 Israel
112°
292°
3847
2390
31N
35E
AS
KM71ma
98 Singapore
77°
257°
11025
6850
1N
103E
AS
OJ11ma
99 Fiji
358°
178°
16300
10128
18S
178W
OC
RH92aa
100 South Korea
38°
218°
9042
5618
37N
127E
AS
PM37ma
101 Papua-New Guinea
41°
221°
14566
9051
9S
147W
OC
QI31ma
102 Kuwait
102°
282°
4804
2985
29N
47E
AS
LL39ma
103 Haiti
265°
85°
7016
4359
18N
72E
NA
FK48aa
104 Corsica
135°
315°
1398
869
42N
9E
EU
JN42ma
105 Botswana
154°
334°
8844
5495
24S
25W
AF
KG26ma
106 Ceuta & Melilla
180°
1844
1145
35N
3E
AF
IM85ma
107 Monaco
138°
318°
1212
753
43N
7E
EU
JN33ma
108 Scotland
350°
170°
389
242
55N
4E
EU
IO85aa
109 Hungary
99°
279°
1666
1035
47N
19E
EU
JN97ma
110 Cyprus
109°
289°
3397
2111
35N
33E
AS
KM65ma
111 Jordan
110°
290°
3765
2339
32N
35E
AS
KM72ma
112 Lebanon
109°
289°
3685
2290
33N
35E
AS
KM73ma
113 West Malaysia
77°
257°
10714
6657
3N
101E
AS
OJ03ma
114 Pakistan
89°
269°
6581
4089
24N
67E
AS
ML34ma
115 Qatar
102°
282°
5400
3355
25N
51E
AS
LL55ma
116 Turkey
101°
281°
3034
1885
40N
33E
AS
KN60ma
117 Egypt
117°
297°
3679
2286
30N
31E
AF
KM50ma
118 Gambia
200°
20°
4450
2765
13N
16E
AF
IK23aa
119 Madeira
211°
31°
2423
1505
32N
16E
AF
IM22aa
120 Antigua & Barbuda
255°
75°
6352
3946
17N
61E
NA
FK97ma
121 Bahamas
274°
94°
6782
4214
25N
77E
NA
FL15ma
122 Barbados
250°
70°
6571
4083
13N
59E
NA
GK03ma
123 Bermuda
271°
91°
5333
3314
32N
64E
NA
FM82aa
124 Amsterdam & St. Paul
122°
302°
12538
7791
37S
77W
AF
MF83ma
125 Cayman Islands
273°
93°
7554
4964
19N
81E
NA
EK99ma
126 Nicaragua
272°
92°
8496
5279
12N
86E
NA
EK72aa
127 Virgin Islands
259°
79°
6468
4019
18N
65E
NA
FK88aa
128 British Virgin Islands
259°'
79°
6468
4019
18N
64E
NA
FK88aa
129 Macquarie Island
109
289
18731
11639
54S
158W
OC
QD96aa
130 Norfolk Island
20°
200°
17415
10821
29S
168W
OC
RG41aa
131 Guyana
245°
65°
7140
4436
6N
58E
SA
GJ16aa
132 Marshall Islands
11°
191°
13227
8219
9N
167E
OC
RJ39ma
133 Mariana Islands
33°
213°
12004
7459
15N
145E
OC
QK25ma
134 Palau
42°
222°
5093
3164
6N
2E
AF
JJ16aa
135 Solomon Islands
24°
204°
15050
9351
9S
160W
OC
RI01aa
136 Martinique
253°
73°
6614
4110
14N
61E
NA
FK94ma
137 Isle of Man
346°
166°
280
174
54N
4E
EU
IO84aa
138 Vatican City State
130°
310°
1639
1018
41N
12E
EU
JN61aa
139 DELETED (1990)
-
-
-
-
-
-
-
-
Prefix Country
(More info on Locator)
Short
Path
Long
Path
Km Miles Latitude Longitude Continent QTH
Locator
140 Antarctica
207°
27°
13986
8690
65S
64W
SA
FC85aa
141 St. Pierre & Miquelon
282°
102°
3852
2393
46N
56E
NA
GN26aa
142 Lesotho
154°
334°
9435
5862
29S
27W
AF
KG31ma
143 St. Lucia
252°
72°
6702
4164
13N
61E
NA
FK93ma
144 Easter Island
264°
84°
13422
8340
27S
109W
SA
DG53ma
145 Galapagos Islands
268°
88°
9814
6098
0N
90E
SA
EJ50aa
146 Algeria
162°
342°
1796
1116
36N
3E
AF
JM16ma
147 Tunisia
144°
324°
2015
1252
36N
10E
AF
JM56aa
148 Ascension Island
193°
13°
6714
4172
8S
14W
AF
II32aa
149 Lakshadweep Islands
95°
275°
8178
5081
10n
73E
AS
MK60ma
150 Bahrain
102°
282°
5250
3262
26N
50E
AS
LL56aa
151 Iraq
100°
280°
4287
2664
33N
44E
AS
LM23aa
152 Maldives
142°
322°
8125
5043
14S
34W
AF
KH76aa
153 Thailand
72°
252°
9761
6065
13N
100E
AS
OK03aa
154 Iran
92°
272°
4620
2871
35N
51E
AS
LM55ma
155 Taiwan
49°
229°
9914
6160
25N
121E
AS
PL05ma
156 Cameroon
162°
342°
5560
3455
3N
11E
AF
JJ53ma
157 Montserrat
255°
45°
6506
4042
16N
62E
NA
FK96aa
158 Trinidad & Tobago
250°
70°
6969
4330
10N
61E
SA
FK90ma
159 Somalia
124°
304°
7089
4404
2N
42E
AF
LJ22ma
160 Sudan
130°
310°
5119
3181
15N
32E
AF
KK65aa
161 Poland
79°
259°
1643
1021
52N
21E
EU
KO02ma
162 Democratic Rep. of Congo
159°
339°
6416
3987
4S
15W
AF
JI76ma
163 Wales (W - Aberystwyth)
309°
129°
119
74
52N
4w
EU
IO72xj
164 Togo
174°
354°
5085
3159
6N
1E
AF
JJ06ma
165 Sardenia
142°
322°
1678
1042
39N
9E
EU
JM49ma
166 DELETED (2010)
-
-
-
-
-
-
-
-
167 Jersey Islands
166°
346°
293
182
49N
2E
EU
IN99aa
168 Mauritius
126°
306°
9862
6128
20S
57W
AF
LH80ma
169 Guernsey Islands
166°
346°
293
182
49N
2E
EU
IN99aa
170 Burkina Faso
177°
357°
4408
2739
12N
1E
AF
IK92ma
171 Svalbard
181°
3042
1890
78E
16E
EU
JQ88aa
172 New Caledonia
20°
200°
16611
10321
22S
166W
OC
RG38aa
173 Reunion Island
128°
308°
9845
6117
21S
55W
AF
LG79ma
174 Uganda
138°
318°
6609
4106
0N
32E
AF
KJ60aa
175 Chad
154°
333°
4693
2916
12N
15E
AF
JK72ma
176 Central Africa
153°
333°
5641
3505
4N
18E
AF
JJ94aa
177 Sri Lanka
92°
272°
8853
5501
7N
79E
AS
MJ97ma
178 Bulgaria
108°
288°
2230
1385
42N
23E
EU
KN12ma
179 DELETED (1992)
-
-
-
-
-
-
-
-
180 Oman
98°
278°
6042
3754
23N
58E
AS
LL93aa
181 Syria
108°
288°
3751
2331
33N
36E
AS
KM83aa
182 Guinea
195°
15°
4826
2999
9N
13E
AF
IJ39ma
183 Benin
173°
353°
5093
3164
6N
2E
AF
JJ16aa
184 Burundi
143°
323°
6784
4215
3S
29W
AF
KI47ma
185 Comoros Islands
133°
313°
8243
5122
11S
43W
AF
LH19ma
186 Djibouti
121°
301°
6122
3804
11N
43E
AF
LK11ma
187 Kenya
134°
314°
6950
4318
1S
37W
AF
KI89ma
Prefix Country
(More info on Locator)
Short
Path
Long
Path
Km Miles Latitude Longitude Continent QTH
Locator
188 Madagascar
133°
313°
9134
5675
85S
47E
AF
LH32ma
189 Mayotte
132°
312°
8542
3707
13S
45W
AF
LH27ma
190 Seychelles
118°
298°
8246
5124
4S
55W
AF
LI76ma
191 Swaziland
150°
330°
9251
5748
26S
31W
AF
KG54ma
192 Cocos Island
268°
88°
9171
5698
5N
87E
NA
EJ65ma
193 Cocos-Keeling Islands
91°
271°
11680
7257
12S
96W
OC
NH88aa
194 Dominica
254°
74°
6527
4055
11N
61E
NA
FK95ma
195 Grenada
252°
72°
6791
4220
12N
61E
NA
FK92ma
196 Guadaloupe Islands
254°
74°
6439
4001
16N
61E
NA
FK96ma
197 Vanuatu
15°
195°
16107
10008
17S
168W
OC
RH43aa
198 Falkland Island
213°
33°
12498
7766
51S
57W
SA
GD19ma
199 Equatorial Guinea
165°
345°
5739
3566
1N
9E
AF
JJ41ma
200 South Shetland Islands
207°
27°
13539
8413
62E
58W
SA
GC18aa
201 French Polynesia
309°
129°
15165
9423
17S
149W
OC
BH53ma
202 Bhutan
71°
251°
7828
4864
27N
89E
AS
NL47ma
203 China
44°
224°
8256
5130
40N
116E
AS
ON80aa
204 Mozambique
149°
329°
9286
5770
26S
32W
AF
KG64aa
205 Cape Verde
211°
31°
4550
2827
14N
23E
AF
HK84ma
206 Ethiopia
127°'
307°
6023
3742
9N
38E
AF
KJ99aa
207 St. Martin Island
258°
78°
6401
3977
18N
63E
NA
FK88ma
208 Glorieuses Islands
129°
309°
8452
5252
11S
47W
AF
LH39ma
209 Juan De Nova Island
238°
58°
11909
7400
33S
78W
SA
FF17aa
210 Wallis & Futuna Islands
349°
169°
15699
9755
13S
176W
OC
AH27aa
211 Jan Mayen Island
355°
175°
2179
1354
71N
8E
EU
IQ61aa
212 Aland islands
48°
228°
1703
1058
60N
20E
EU
KP00aa
213 Market Reef
47°
227°
1652
1026
60N
19E
EU
JP90ma
214 Congo Republic
159°
339°
6416
3987
4S
15W
AF
JI76ma
215 Gabon Republic
165°
345°
5849
3634
0N
9E
AF
JJ40ma
216 Mali
188°
4427
2750
12N
8E
AF
IK62aa
217 Christmas Island
82°
262°
12128
7536
10S
105W
OC
OI20ma
218 Belize
277°
97°
8206
5099
17N
88E
NA
EK67aa
219 Anguilla Island
258°
78°
6401
3977
18N
63E
NA
FK88ma
220 St. Vincent & Dependencies
252°
72°
6702
4164
13N
61E
NA
FK93ma
221 South Orkney Islands
202°
22°
12978
8064
60S
45W
SA
GD70ma
222 South Sandwich Islands
193°
13°
12268
7623
57S
26W
SA
HD73aa
223 Western Samoa Islands
342°
162°
15612
9701
13S
171W
OC
AH47ma
224 Western Kiribati (Gilbert island)
185°
14396
8945
1S
173W
OC
RI69ma
225 Brunei
66°
246°
11476
7131
4N
114E
OC
OJ74aa
226 Malawi
142°
322°
8125
5048
14S
34W
AF
KH76aa
227 Rwanda
141°
321°
6723
4177
2S
30W
AF
KI58aa
228 Chagos Island
106°
286°
9606
5969
7S
72W
AF
MI63aa
229 Heard Island
136°
316°
13617
8461
53S
73W
AF
MD67ma
230 Micronesia
22°
202°
13377
8312
6N
158E
OC
QJ96aa
231 St. Peter & St. Paul Rocks
212°
32°
6134
3811
1N
29E
SA
HJ51ma
232 Aruba
259°
79°
7394
4594
12N
70E
SA
FK52aa
233 Romania
100°
280°
2305
1432
44N
26E
EU
KN34aa
234 Afghanistan
79°
259°
5933
3686
34N
69E
AS
MM44ma
235 ITU Geneva
130°
310°
902
560
46N
6E
EU
JN36aa
Prefix Country
(More info on Locator)
Short
Path
Long
Path
Km Miles Latitude Longitude Continent QTH
Locator
236 Bangladesh
73°
253°
8232
5115
23N
90E
AS
NL53aa
237 Myanmar (Burma)
73°
253°
9233
5737
16N
96E
AS
NK86aa
238 Cambodia
70°
250°
10201
6338
11N
104E
AS
OK21aa
239 Laos
67°
247°
9447
5870
18N
102E
AS
OK18aa
240 Macao
57°
237°
9756
6062
22N
113E
AS
OL62ma
241 Spratly Island
66°
246°
10921
6786
8N
111E
AS
OJ58ma
242 Vietnam
69°
249°
10420
6474
10N
106E
AS
OK30aa
243 Agalega & St. Brandon Islands
121°
301°
8866
5509
10S
56W
AF
LI80aa
244 Pagalu Island
170°
350°
5899
3665
1S
5W
AF
JI29ma
245 Niger Rep.
172°
352°
4316
2682
13N
2E
AF
JK13aa
246 Sao Tome & Principe Islands
169°
349°
5801
3604
0N
6E
AF
JJ30aa
247 Navassa Island
268°
88°
7223
4488
18N
75E
NA
FK28ma
248 Turks & Caicos Island
267°'
87°
6765
4203
21N
72E
NA
FL41aa
249 Northern Cook Islands
329°
149°
14998
9319
10S
161W
OC
AI90ma
250 Southern Cook Islands
320°
140°
16052
9974
21S
159W
OC
BG09ma
251 Albania
116°
296°
2045
1270
41N
19E
EU
JN91ma
252 Revillagigedo Island
296°
116°
9553
5936
19N
111E
NA
DK49ma
253 Andaman & Nicobar Islands
79°
259°
9401
5841
11N
92E
AS
NK61aa
254 Mount Athos
111°
191°
2436
1513
40N
24E
EU
KN20aa
255 Kerguelen Islands
135°
315°
13102
8141
49S
69W
AF
ME41ma
256 Prince Edward-Marion Islands
153°
333°
11515
7155
46S
37W
AF
KE84ma
257 Rodriguez Island
120°
300°
10118
6287
19S
63W
AF
MH11ma
258 Tristan Da Cunha & Gough Islands
187°
9898
6150
37S
12W
AF
IF43aa
259 Tromelin Island
125°
305°
9221
5729
15S
54W
AF
LH75aa
260 Baker & Howland Islands
351°
171°
14260
8861
0N
176E
OC
AJ20aa
261 Chatham Island
326
146
19048
11835
44S
176W
OC
AE26aa
262 Johnston Island
346°
166°
12395
7702
16N
169E
OC
AK56ma
263 Kermadec Island
346°
166°
17587
10928
30S
177W
OC
AG10ma
264 Kingman Reef
336°
156°
13217
8212
7N
162E
OC
AJ97aa
265 Central Kiribati
344°
164°
14408
8953
2S
171W
OC
AI48ma
266 Eastern Kiribati
329°
149°
13696
8510
1N
157E
OC
BJ11ma
267 DELETED (2017)
-
-
-
-
-
-
268 Lord Howe Island
40°
220°
17312
10757
31S
159W
OC
QF99ma
269 Mellish Reef
35°
215°
15725
9771
17S
155W
OC
QH73ma
270 Minami-ToriShima Island
21°
201°
11329
7039
24N
154E
OC
QL74aa
271 Republic of Nauru
14°
194°
14204
8826
0N
166E
OC
RJ30aa
272 Niue
336°
156°
16212
10073
19S
169W
OC
AH51ma
273 Jarvis & Palmyra Islands
336°
156°
13432
8346
5N
162E
OC
AJ95aa
274 Pitcairn Island
283°
103°
14705
9137
25S
130W
OC
CG55aa
275 Tokelau Islands
344°
164°
15085
9373
8S
172W
OC
AI42aa
276 Tuvalu
357°
177°
15185
9435
8S
179W
OC
RI92ma
277 Sable Island
280°
100°
4297
2670
43N
60E
NA
GN03aa
278 Wake Island
11°
191°
12109
7524
19N
166E
OC
RK39aa
279 Willis Island
42°
222°
15364
9547
16S
149W
OC
QH44ma
280 Aves Island
255°
75°
6660
4138
15N
63E
NA
FK85ma
281 Ogasawara Island
32°
112°
10608
6591
27N
141E
SA
QL07ma
282 Auckland & Campbell Islands
82°
262°
19242
11956
50S
166W
OC
RE30aa
283 St. Kitts & Nevis
256°
76°
6419
3988
17N
62E
NA
FK97aa
Prefix Country
(More info on Locator)
Short
Path
Long
Path
Km Miles Latitude Longitude Continent QTH
Locator
284 St. Paul Island
286°
106°
4076
2533
47N
60E
NA
GN07aa
285 Fernando De Noronha Island
214°
34°
6666
4142
3S
32W
SA
HI47aa
286 Juan Fernandez Island
238°
58°
11909
7400
33S
78W
SA
FF17aa
287 Malpelo Island
263°
83°
8844
5495
12N
81E
SA
EJ94ma
288 San Felix & San Ambrosio Isl.
244°
64°
11421
7096
26S
80W
SA
FG04aa
289 South Georgia Islands
200°
20°
12146
7547
54S
36W
SA
HD26aa
290 Trinidade & Martim Vaz Islands
205°
25°
8361
5195
20S
29W
SA
HH50ma
291 Dhekelia & Akrotiri
110°
290°
3475
2159
34N
33E
AS
KM64ma
292 DELETED (1981)
-
-
-
-
-
-
-
-
293 Guinea-Bissau
198°
18°
4645
2886
11N
15E
AF
IK21ma
294 Peter 1st Island
212°
32°
15092
7378
68S
90W
SA
EC52aa
295 DELETED (1995)
-
-
-
-
-
-
-
-
296 Clipperton Island
289°
109°
10230
6356
10N
109E
NA
DK50ma
297 Bouvet island
176°
356°
11764
7310
54S
3W
AF
JD16ma
298 Crozet Island
143°
323°
12066
7497
46S
52W
AF
LE64aa
299 Desecheo Island
261°
81°
6673
4146
18N
67E
NA
FK68ma
300 Western Sahara
202°
22°
3451
2144
22N
15E
AF
IL22ma
301 Armenia
91°
271°
3791
2355
40N
44E
AS
LN20aa
302 Asiatic Russia
50°
230°
5464
3395
55N
83E
AS
NO15ma
303 Azerbaijan
87°
267°
4137
2570
40N
49E
AS
LN40ma
304 Estonia
53°
233°
1882
1169
59N
24E
EU
KO29aa
305 Franz Josef Land
15°
195°
3753
2332
80N
53E
EU
LR60ma
306 Georgia
90°
270°
3727
2315
41N
44E
AS
LN21aa
307 Kaliningrad
67°
247°
1567
973
55N
20E
EU
KO05aa
308 Kazakhstan
66°
246°
5743
3568
43N
76N
AS
MN83aa
309 Kyrgyzstan
69°
249°
5685
3532
42N
74E
AS
MN72aa
310 Latvia
60°
240°
1839
1142
57N
24E
EU
KO27aa
311 Lithuania
71°
251°
1889
1173
54N
25E
EU
KO24ma
312 Moldova
91°
271°
2286
1420
47N
28E
EU
KN47aa
313 Tadzhikstan
77°
257°
5367
3335
39N
66E
AS
MM39aa
314 Turkmenistan
83°
263°
4891
3039
38N
58E
AS
LM98aa
315 Ukraine
81°
261°
2307
1433
50N
30E
EU
KO50aa
316 Uzbekistan
73°
253°
5428
3372
41N
69E
AS
MN41ma
317 Belarus
74°
254°
2032
1262
53N
27E
EU
KO33ma
318 Survey Military of Malta
136°
316°
2193
1362
36N
14E
EU
JM76aa
319 Unitied Nations HQ
286°
106°
5436
3378
40N
74E
NA
FN30aa
320 Banaba Island
10°
190°
14248
8853
0N
169E
OC
RJ40ma
321 Conway Reef
186°
16625
10330
21S
174W
OC
RG79aa
322 DELETED (1994)
-
-
-
-
-
-
-
-
323 Yemen Republic
118°
298°
6150
3821
12N
45E
AS
LK22ma
324 DELETED (1994)
-
-
-
-
-
-
-
325 Rotuma Island
180°
15633
9714
12S
177W
OC
RH88ma
326 DELETED (2012)
-
-
-
-
-
-
-
-
327 Slovenia
110°
290°
1385
860
46N
14E
EU
JN76aa
328 Croatia
112°
292°
1512
939
45N
15E
EU
JN75ma
329 Czech Republic
92°
272°
1203
747
50N
14E
EU
JO70aa
330 Slovakia
98°
278°
1483
921
48N
17E
EU
JN88ma
331 Bosnia Herzegovina
113°
293°
1838
1142
43N
18E
EU
JN93aa
Prefix Country
(More info on Locator)
Short
Path
Long
Path
Km Miles Latitude Longitude Continent QTH
Locator
332 Macedonia
113°
293°
2171
1345
41N
21E
EU
KN01ma
333 Eritrea
123°
303°
5453
3388
15N
38E
AF
KK95aa
334 North Korea
38°
218°
8805
5471
39N
126E
AS
PM39aa
335 Scarborough Reef
57°
237°
10639
6611
15N
117E
OC
OK85ma
336 Pratas Island
55°
235°
10114
6284
20N
116E
AS
OL80aa
337 Austral Islands
309°
129°
15804
9820
22S
152W
OC
BG48aa
338 Marquesas Islands
304°
124°
13844
8602
9S
139W
OC
CI01ma
339 Temotu
18°
198°
15282
9496
10S
165W
OC
RI20ma
340 Palestine
112°
292°
3847
2390
31N
35E
AS
KM71ma
341 East Timor (Timor - Leste)
63°
243°
13268
8241
8S
125W
OC
PI22ma
342 Chesterfield Islands
32°
212°
16047
9971
19S
158W
OC
QH91aa
343 Ducie Island
278°
98°
14215
8833
24S
124W
OC
CG86aa
344 Montenegro
144°
294°
1972
1225
42N
19E
EU
JN92ma
345 Swains Island
342°
162°
15393
9565
11S
171W
OC
AH49ma
346 St. Barthelemy Island
256°
76°
6419
3988
17N
62E
NA
FK97aa
347 Curacao
258°
78°
7326
4552
12N
69E
SA
FK52ma
348 Sint Maarten
257°
77°
6487
4031
17N
63E
NA
FK87ma
349 Saba & St. Eustatius
257°
77°
6487
4031
17N
63E
NA
FK87ma
350 Bonaire
258°
78°
7326
4552
12N
68E
SA
FK52ma
351 Republic of South Sudan
137°
317°
6158
3826
4N
31E
AF
KJ54ma
352 Republic of Kosovo
---°
---°
---
--
---
--
-----
Created 2015 - by:..163x549